Hằng Nguyễn

Blog cá nhân chia sẻ kinh nghiệm làm việc, bí quyết làm đẹp và mọi trải nghiệm cuộc sống.

Gia hạn quyền sử dụng đất: trình tự thủ tục và quy định liên quan

Gia hạn quyền sử dụng đất là một trong các quy định và thủ tục mà người sử dụng đất hiện nay cần phải biết.

Trong thực tiễn hiện nay, việc sử dụng đất vốn tồn tại rất nhiều vấn đề phát sinh. Tuy nhiên, nếu không phải là người am hiểu, thường xuyên cập nhật các quy định thì phần lớn đều khá “thờ ơ”, ít quan tâm và đôi khi khiến cho quyền lợi của mình không được bảo đảm.

Gia hạn quyền sử dụng đất là thủ tục quan trọng, liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người sử dụng đất. Ngoại trừ một số loại đất không giới hạn thời hạn sử dụng, những loại đất khác sau khi hết thời hạn cho phép, phần lớn đều phải thực hiện thủ tục này. Xem chi tiết các loại đất và thời hạn sử dụng tại Thời hạn sử dụng đất và những điều cần biết (Mới nhất).

Các trường hợp xin gia hạn quyền sử dụng đất

Trường hợp tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế và không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 và 3 Điều 74 nghị định 43/2014/NĐ-CP khi hết thời gian sử dụng đất sẽ cần làm đơn, thủ tục gia hạn thời gian sử dụng đất như sau:

 • Nếu là điều chỉnh dự án đầu tư mà có thay đổi thời hạn hoạt động của dự án thì nộp hồ sơ đề nghị gia hạn sử dụng đất sau khi có văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Nếu xin gia hạn sử dụng đất mà phải làm thủ tục đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư thì việc thẩm định nhu cầu sử dụng đất được thực hiện đồng thời với việc thực hiện thủ tục đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư.
 • Nếu dự án đầu tư có điều chỉnh quy mô mà có thay đổi thời hạn hoạt động của dự án thì thời hạn sử dụng đất được điều chỉnh theo thời gian hoạt động của dự án;

Trường hợp gia hạn quyền sử dụng đất đối với cá nhân, hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao, công nhận, nhận chuyển quyền sử dụng đất thì khi hết thời hạn sử dụng đất thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 210 của Luật Đất đai mà không phải làm thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất. Nhưng nếu như có nhu cầu xác nhận tờ khai mốc thời gian sử dụng đất trên Giấy chứng nhận thì thực hiện theo trình tự, thủ tục gia hạn quyền sử dụng đất theo thủ tục chung.

Gia hạn quyền sử dụng đất

Thời hạn gia hạn quyền sử dụng đất

Theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, thời hạn gia hạn quyền sử dụng đất là Tối thiểu 06 tháng trước khi hết hạn. Tại Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, với trường hợp gia hạn sử dụng đất nông nghiệp của cơ sở tôn giáo cũng tuân theo thời hạn này.

Hồ sơ, thủ tục xin gia hạn quyền sử dụng đất

Hồ sơ cần chuẩn bị

Loại 1: Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế gồm có:

 • Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;
 • Bản sao Quyết định đầu tư bổ sung hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có thể hiện thời hạn hoặc điều chỉnh thời hạn thực hiện dự án phù hợp thời gian xin gia hạn sử dụng đất đối với trường hợp sử dụng đất của tổ chức, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư;
 • Chứng từ đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính (nếu có).

Loại 2: Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu gồm có:

 • Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

Thủ tục giải quyết hồ sơ

 • B1: Thẩm định nhu cầu sử dụng đất của người xin gia hạn đất hết thời hạn sử dụng
 • B2: Nộp Giấy chứng nhận đã cấp, chứng từ đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính
 • B3: Trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất.
  • Đối với trường hợp được gia hạn sử dụng văn phòng đăng ký đất đai sẽ có trách nhiệm xác nhận gia hạn sử dụng đất vào Giấy chứng nhận đã cấp; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;
  • Đối với trường hợp không đủ điều kiện gia hạn sử dụng đất thì cơ quan có thẩm quyền phải thông báo cho người sử dụng đất và làm thủ tục thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai 2013 hiện

Trên đây là các quy định và thủ tục liên quan đến gia hạn quyền sử dụng đất. Đây là nghĩa vụ, trách nhiệm của người sử dụng đất đồng thời cũng là cơ chế bảo vệ quyền lợi cho họ.

Xem thêm: